Nadzór nad sektorem logistycznym za granicą – misja niemożliwa? Mit!

Rejestracja pojazdu, licencja, realizacja wymogu kompetencji zawodowych dla menedżera – z AssistPRO zrealizujesz to wszystko:

 • Szybko
 • Za konkurencyjną cenę
 • Z niezawodnym partnerem
 • Bez biurokracji

AssistPRO Sp.z.o.o pomaga firmom transportowym w Polsce:

 • Uzyskanie międzynarodowe / lokalne licencje firmowe.
 • Do uzyskania licencji wymagana jest osoba z certyfikatem kompetencji zawodowych. Taką usługę świadczymy również.
 • Organizujemy kursy i szkolenia kierowców (kod 95 itp.)
 • Pomagamy w rejestracji pojazdów w Polsce (bez obecności pojazdu).
 • Wniosek o licencje międzynarodowe / lokalne dla firm (od 495 zł netto + 23% VAT)
 • Do uzyskania licencji wymagana jest osoba z certyfikatem kompetencji zawodowych. Taką usługę wykonujemy również (od 495 zł netto + 23% VAT)
 • Organizujemy kursy i szkolenia kierowców (kod 95 itd.) (Od 675 zł netto + 23% VAT)
 • Pomagamy w rejestracji pojazdów w Polsce (bez obecności pojazdu) (cena negocjowana indywidualnie)
 • Dodatkowe koszty wysyłki i tłumaczenia.

Dodatkowe koszty, opłaty do zapłacenia przez instytucje:

 • Opłata za zezwolenie – 1000 zł
 • Opłata licencyjna – 4000 zł do 5 lat
 • Opłata licencyjna – 8000 zł do 10 lat
 • W przypadku licencji 5-letniej każdy wpis kosztuje 440 zł
 • W przypadku licencji 10-letniej każdy wpis kosztuje 880 zł
 • 9 tys Euro to 5 tys. Kwota gwarantowana EUR, około 300 zł bez VAT na pojazd
 • Rejestracja ciągnika w Inspektoracie ok. 290 zł;

Za wykonywanie przewozu drogowego bez licencji, zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym podlega karze grzywny w wysokości 12 000,00 zł.

Poniżej najważniejsze informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby uzyskać koncesję lub zezwolenie.

(A) Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję, rozumiany jako osoba fizyczna prowadząca działalność indywidualną, musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności.
(B) Aby być uprawnionym do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca musi posiadać lub zatrudniać osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji zawodowych, która będzie na stałe odpowiadać za przewozy.
(C) Kolejnym warunkiem uzyskania zezwolenia jest zgodna z prawem dobra kondycja finansowa, co oznacza, że ​​za pierwszy pojazd mechaniczny wymagany jest depozyt w wysokości 40.500 zł, a za każdy inny – 22.500 zł.
(D) Obowiązkowe jest posiadanie zgodnego z prawem ośrodka działalności (lokalizacji), którym może być miejsce wyposażone w odpowiednie wyposażenie techniczne i urządzenia do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, składające się z co najmniej jednego z następujących elementów: parking, załadunek, miejsce rozładunku lub sprzęgania, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
(E) Po uzyskaniu zezwolenia i w przypadku złożenia wniosku o zezwolenie i licencji wspólnotowej do wniosku należy dołączyć wykaz pojazdów, które mają być używane.