Czy uważasz, że świadczenie firmy ubezpieczeniowej jest zbyt niskie? W takich i podobnych
przypadkach niezależny rzeczoznawca majątkowy jest przydatny.

  • Szybko
  • Za konkurencyjną cenę
  • Z niezawodnym partnerem
  • Bez biurokracji
Wycena majątku ruchomego dokonywana jest, gdy:

  • Pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia;
  • Podlega opodatkowaniu lub ubezpieczeniu;
  • Pojazd jest przedmiotem zastawu, gwarancji;
  • Jest to wymagane przez prawo lub przepisy;
  • Wymagane przez właściciel;
  • W innych sprawach.

Samochody, motocykle 427 zł* (2-3 dni robocze);
Transport komercyjny 742 zł* (2-3 dni robocze);;

*Cena uzależniona od wyboru raportu ewaluacyjnego i sposobu jego kalkulacji;

Kto dokonuje wyceny nieruchomości?

Raport wyceny majątku sporządzany jest przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, który od ponad 10 lat zajmuje się oceną szkód komunikacyjnych, stale podnosząc swoje kwalifikacje zarówno w zakresie technologii napraw samochodów, jak i wyceny mienia.

Który majątek jest uważany za ruchomy?

Majątek ruchomy – majątek, który można przenieść z jednego miejsca na drugie bez zmiany jego przeznaczenia i bez istotnego obniżenia jego wartości, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Etapy wyceny nieruchomości

1. Identyfikacja aktywów i analiza danych

Na podstawie informacji dostarczonych przez klienta ustalane są dokumenty wymagane do oceny

2. Inspekcja wycenianej nieruchomości

Do wyceny nieruchomości wymagana jest ocena rzeczoznawcy lub jego pomocnika. W obecności klienta lub właściciela nieruchomości w ustalonym czasie i miejscu dokonuje się oględzin nieruchomości, ocenia się stan nieruchomości i dokumentuje się fotografiami.

3. Przygotowanie raportu

Sporządzany jest raport z wyceny nieruchomości. Raport jest przygotowywany w ciągu 1-3 dni roboczych

4. Złożenie raportu

Przygotowany raport majątkowy przekazywany jest klientowi