Rekrutacja obcokrajowców to nie loteria!

Udzielamy zezwoleń na terenie województwa mazowieckiego. W innych województwach pomagają nam nasi partnerzy W Polsce, to jest:

 • Prosto;
 • Szybko;
 • Bez biurokracji;

AssistPRO pomaga firmom transportowym w znalezieniu i rekrutacji odpowiednich specjalistów za granicą.

Oferty pracy dla obcokrajowców:

 • Zatrudnianie cudzoziemców na wezwanie (możliwość pracy 180 dni w roku);
 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie rocznego zezwolenia na pracę typu „A”;

Pomagamy również obcokrajowcom:

 • Uzyskać prawo jazdy;
 • Uzyskać kod 95;
 • Badania lekarskie lub testy psychologiczne;

Udzielamy zezwoleń na terenie województwa mazowieckiego. W innych województwach pomagają nam partnerzy w Polsce.

 • Podanie o zatrudnienie cudzoziemca na wezwanie 180 dni (od 225 zł netto + 23% VAT)
 • Wniosek o zatrudnienie cudzoziemca na podstawie rocznego zezwolenia na pracę typu A (od 630 zł netto + 23% VAT)
 • Testy lekarskie lub psychologiczne (od 315 zł netto + 23% VAT)
 • 95 (krótki od 810 zł netto + 23% VAT, długi od 1.125 zł netto + 23% VAT)

Dodatkowe koszty dla instytucji:

 • Cena połączenia zgodnie z wezwaniem na 180 dni – 30 zł, zgodnie z pozwoleniem rocznym typu „A” – 100 zł
 • Dodatkowe koszty wysyłki i tłumaczenia.
Cudzoziemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatel polski i zarejestrować firmę jako obywatel polski, ale musi spełnić następujące warunki:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • jest obywatelem innego kraju i musi między innymi:
  1. zezwolenie na pobyt stały
  2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej
  3. zezwolenie na pobyt czasowy wydane m.in. na: ponowne połączenie z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, wykształcenie wyższe
  4. status uchodźcy
  5. dodatkowa ochrona
  6. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub po uzyskaniu statusu tolerancji
  7. zezwolenie na pobyt czasowy oraz zawarli związek małżeński z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej wydane w związku z kontynuowaniem już założonej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  9. ochrona czasowa w Polsce
  10. ważną polską kartę.

W celu wpisania cudzoziemca do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej można rozważyć możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest na maksymalnie 3 lata, natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE z nieprzerwanym pobytem w Polsce na okres 5 lat.