Mobilumo paketas tai Europos Sąjungos (toliau ES) teisės aktų rinkinys, skirtas sureguliuoti komercinę kelių transporto veiklą Europoje. Mobilumo paketas numato pokyčius trijose svarbiose srityse. Svarbiausi faktai:

  1. „Patekimas į rinką“ – transporto įmonės veiklos vykdymas pagal ES taisykles
  2. Vairuotojų darbo laikas bei tachografų klausimas
  3. Vairuotojų komandiruotės ir minimalaus atlyginimo pakeitimai

ES mobilumo paketo reglamentas įveda pakeitimus, kurie gali turėti didžiulę įtaką Lietuvos transporto sektoriui. Įsigalioję pakeitimai turės tiesioginį poveikį didinant įmonėms išlaidas ir mažinant Lietuvos transporto įmonių konkurencingumą ES šalyse.

 

Įsigalioję mobilumo paketo nuostatos 2021 metais

Pakeitimai nuo rugpjūčio 20 dienos 2021 metų (20 dienų perėjimo terminas, reglamento pakeitimai 561/2006)


1. Privalomas vairuotojų grįžimas į įmonės veiklos centrą (bazę) arba vairuotojo gyvenamąją vietą kas 4 savaites

– grįžimas ne trumpesniam nei 45 val. poilsiui

– užsienyje iš eilės išnaudoti 2 sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai – reikalavimas grįžti prieš kitą kassavaitinį poilsį į vieną iš darbdavio veiklos centrų (bazę) arba į savo gyvenamąją  vietą.

2. Sutrumpintų kassavaitinių poilsio taisyklių sugriežtinimas.

Tarptautinės įmonės vairuotojas gali atlikti du sutrumpintus kassavaitinius poilsio laikotarpius iš eilės (2×24 val.), jeigu:

– Pradėjo du sutrumpintus kassavaitinius poilsius užsienyje

– Keturios savaitės eigoje buvo atlikti du reguliarūs ir du sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai

– Po dviejų sutrumpintų kassavaitinių poilsių, kitas poilsis turėtų būti įprastas reguliarus laikotarpis, prieš tai kompensacija už du ankstesnius sutrumpintus – įmonės veiklos bazėje ar gyvenamojoje vietoje (būtina dokumentuoti grįžimą).

3. Draudžiama kassavaitinius poilsius atlikti transporto priemonėse

– draudimas taikomas reguliariems poilsiams trunkantiems ilgiau nei 45 val.

– papildoma prielaida, kad 45 val. poilsis atliekamas palankioje vietoje, kurioje yra tinkamos visos sanitarinės ir miegamoje sąlygos.

4. Galimybė pratęsti kasdieninį ir savaitinį darbą ne daugiau kaip 2 val. grįžus į įmonės veiklos bazę ar gyvenamą vietą kassavaitiniam poilsiui.

– būtina dokumentuoti nukrypimą nuo nuostatų, kaip pažymėtą str. 12/561/2006 (papildoma pastraipa 12)

-vairavimo laikotarpio pratęsimas  2 val., tik jeigu vairuotojas prieš šį laikotarpį padaro 30 min. papildomą pertrauką ir grįš į įprastą poilsį 45 val.

– įpareigojimas kompensuoti šį laiką bet kokiu kitu poilsio metu per 3 savaites

5. Kiti svarbūs pakeitimai:

– galimybė nutraukti savaitinį poilsį kelte – 24 val. ir 45 val. (yra papildomos sąlygos)

– papildomos išimtys pagal 561/2006 pavyzdžiui transporto priemonėms gabenančioms betoną

– kiti pakeitimai, pavyzdžiui: pertraukų – poilsių nustatymas įguloje

 

Mobilumo paketas – kas mūsų laukia 2022 metais?

Mobilumo paketo pakeitimai nuo vasario mėnesio 2022 metų (18 mėnesių prisitaikymo terminas)


1. Komandiruotės

A. Neįtraukimas į komandiruotes:

– tranzitas

– dvišalis transportas (iš/į LT) ir dar dvi papildomos operacijos

B. Įtraukimas į komandiruotes:

– cross-trade (kryžminė prekyba – pervežimas) pavyzdžiui pervežimas atliekamas maršrutu iš Vokietijos į Prancūzija Lietuvoje registruotų vežėju.

– kabotažas

C. Pareigų supaprastinimas

– nereikia paskirti atstovo

dokumentų vertimas tik į anglų kalbą

– elektroninė dokumentacija

D. Sunkumai / Kliūtys:

– kolektyvinių sutarčių naudojimas (padidėjusios darbo užmokesčio išlaidos ir apskaitos vedimo sunkumai)

– Dienpinigių ir vienkartinių išmokų perskaičiavimas komandiruotpinigių sumos negali būti įskaičiuotos į minimalų darbų užmokestį)

– galimybė prarasti reputaciją dėl gairių nesilaikymo

Turėtumėme žinoti, kad po mobilumo paketo 2022 metų vasario mėnesio reglamento įsigaliojimo, tarptautinių vairuotojo išlaikymo išlaidos padidės. Transporto įmonės turės tiksliai paskaičiuoti, kiek reikės sumokėti vairuotojui atlyginimo po mobilumo paketo reglamento įsigaliojimo. Verta prisiminti, kad už įsipareigojimų nevykdymą grės ne tik piniginės baudos, bet ir geros reputacijos praradimas o net ir transporto licencijos sustabdymas.

Žemiau pateikiami pavyzdžiai:

1 pavyzdys: vairuotojas vykdo krovinių pervežimą Prancūzijoje iš taško A į tašką B (kabotažas). Šiuo atveju jam taikomos naujos taisyklės ir jo atlyginimas turi būti didesnis arba lygus prancūzo vairuotojo atlyginimui.

2 pavyzdys: vairuotojas vykdo krovinių pervežimą iš Vokietijos į Prancūzija (ang. Cross trade) kryžminė prekyba – pervežimas. Šiuo atveju taikomos naujos taisyklės ir jo atlyginimas turi būti didesnis arba lygus Vokiečio vairuotojo atlyginimui už dalį Vokietijoje dirbtų valandų ir Prancūzui vairuotojui už dalį dirbtų valandų Prancūzijoje.

Pastaba! Vienas iš svarbiausių pokyčių vežėjams 2022 metais: draudžiama įskaičiuoti į atlyginimą už darbą užsienyje (už komandiruotes) mokėtinų sumų susidedančių iš dienpinigių ar apgyvendinimo išlaidų. Šiai dienai Lietuvoje mokėtinos sumos sudaro apie 50 %, Lenkijoje nuo 50 % iki 75 % vairuotojo netto mėnesinio atlyginimo.

2. „Patekimas į rinką“

A) Kiekvienos transporto priemonės grąžinimas į įmonės veiklos bazės įsisteigimo šalį, ne mažiau nei kartą per 8 savaites

B) Kabotažas

– lieka galioti esamos taisyklės (tarptautiniam transportui 3 operacijos per 7 dienas)

– papildoma 4 dienų pertrauka tarp kabotažo, tai pačiai transporto priemonei, atsižvelgiant į šalį

3. Lengvesnė kontrolė

Įsipareigojimas įvesti šalį į tachografą kirtus ES sieną: analoginiams tachografams nuo 2020 metų rugpjūčio 20 dienos, skaitmeniniams nuo 2023 metų gegužės mėnesio.

 

Mobilumo paketo pakeitimai nuo gegužės mėnesio 2022 metų (21 mėnesių prisitaikymo terminas)


1. Krovininiams automobiliams nuo 2,5 t. vežantiems tarptautinius krovinius ir kabotažą

a) praėjus 21 mėnesiui po taisyklių paskelbimo:

komercinio transporto atveju turi atitikti kelių transporto vežėjo profesijai ir turi gauti tam licenciją

– finansinio saugumo reikalavimas – pirmai transporto priemonei 1.800 EUR, kiekvienai sekančiai 900 EUR

b) nuo liepos 1 dienos 2026 metų:

– įsipareigojimas laikytis visų gairių 561/2006/WE

– reikalavimas įdiegti ir naudoti tachografus (nuo liepos 2026 metų)

2. Reikalavimas atnaujinti tachografus

a) Naujų papildomų funkcijų diegimas į tachografus:

– automatinis registravimas kertant sieną

– pakrovimo / iškrovimo vietų registracija

– registracija transporto rūšies (krovinių ar žmonių pervežimas)

b) Privalomas pakeitimas antros kartos išmaniaisiais tachografais tarptautiniame transporte. (2-4 metų bėgyje)

 

Mobilumo paketo grėsmė

Mobilumo paketo teisės aktai kelia didelę grėsmę daugelis Baltijos šalių vežėjų įmonėms, nes netrukus, jau 2022 metais gali paaiškėti, kad vežėjų turimos konkurencingos kainos ištirps (neišlaikys esamo kainų lygio). Priklausomai nuo atliekamo pervežimo tipo, vežėjų sąnaudos didės nuo 20 iki 100 %. Kodėl? Todėl, kad dėl vilkikų grąžinimo į įmonės veiklos bazę įsisteigimo šalį transporto įmonės išlaidos didėja (vien tik Lenkiją pravažiuoti papildomi 1.600 km). Nors Lietuvos vežėjai rado sprendimą: masiškas transporto įmonių steigimas Lenkijos teritorijoje, BET jeigu šiuo metu Lenkijoje įsteigtoje įmonėje vairuotojas uždirba apie 1.520 EUR „į rankas“ – atlyginimo pagrindas yra 780 EUR brutto, o likusią dalį sudaro neapmokestinamos vienkartinės išmokos, tai darbdaviui vairuotojo darbo vieta kainuoja apie 1.890 EUR. Po 2022 metų mobilumo paketo nuostatų įsigaliojimo, darant prielaidą, kad Lenkijos vežėjo vairuotojas užsienyje vykdo daugiau pervežimų, tai darbdaviui vairuotojo darbo vieta gali padidėti net iki 3.050 EUR (preliminariai iki 60 % sąnaudų didėjimas – pagal vieną mobilumo paketo teisės aktų nuostatą).