Konsultanci podatkowi z AssistPRO pomogą w planowaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych. Zapewnią porady dotyczące zarządzania finansami, udzielając konsultacji w zakresie wszelkich kwestii dotyczących obliczania i optymalizacji podatków na Litwie i w Polsce, a także:

  • wszystkie aspekty dotyczące obliczania podatków
  • kwestie związane z cenami transakcyjnymi
  • audyt podatkowy, spory podatkowe
  • konsultacje odnośnie składek na ubezpieczenie społeczne
  • reprezentacja Państwa interesów w sprawach podatkowych z partnerami biznesowymi i organami podatkowymi
  • reprezentacja w sporach podatkowych
  • konsultacje w innych zróżnicowanych kwestiach podatkowych

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!