Założenie firmy cateringowej na Litwie – długi i skomplikowany proces? Mit!

Od rejestracji firmy po wybór odpowiedniego sprzętu do sprzątania – z AssistPRO wszystko to zrealizujesz:

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

Przed założeniem przedsiębiorstwa cateringowego na Litwie zaleca się zaznajomić się z wymaganiami oraz potencjalnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem takiego przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie działalności w branży cateringowej wymaga rejestracji odpowiedniej jednostki biznesowej. Można ją zarejestrować w różnych formach, takich jak:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Praca w branży cateringowej niesie ze sobą specyficzne ryzyko, wymagając pełnej dbałości o zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, za co przewidziane są kary w przypadku ich naruszenia. Zaleca się przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, szczególnie przy wykonywaniu usług na terenie, gdzie personel ma dostęp do dokumentacji klienta. W kontekście prowadzenia działalności cateringowej, najlepsza forma prowadzenia działalności:

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jednoosobową działalność gospodarczą – preferowana na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • otwarcie filii.

Wybór formy prowadzenia działalności ma wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz kwestie podatkowe.

Do założenia firmy sprzątającej nie są wymagane żadne specjalne uprawnienia, licencje ani zezwolenia. Właściciel nie musi również posiadać odpowiedniego wykształcenia. Pewne zezwolenia lub szkolenia mogą być wymagane przy wykonywaniu czyszczenia wysokich powierzchni lub wykonywaniu specjalistycznego sprzątania. Jednak przedsiębiorca nie musi sam posiadać takich kwalifikacji, ponieważ może zatrudnić pracowników posiadających odpowiednie umiejętności.

Warto także rozważyć ubezpieczenie firmy i sprzętu. W umowach branży sprzątającej często przewidziane są karne opłaty za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, na przykład za naruszenie terminów lub uszkodzenie czyszczonej powierzchni.

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet założenia firmy cateringowej, który obejmuje:

 • Wybór formy prawnej firmy, zamówienie nazwy firmy i lokalizacji siedziby firmy na Litwie
 • Przygotowanie i podpisanie dokumentów założycielskich, otwarcie rachunku bankowego dla firmy, rejestracja firmy na Litwie
 • Wybór firmy księgowej lub biura rachunkowego
 • Porady dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Możliwości założenia firmy cateringowej na Litwie:

I . Założenie firmy cateringowej u notariusza

II. Założenie spółki cateringowej przez internet

III. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

IV. Otwieranie oddziału (zakładanie filii)

Za pośrednictwem notariusza firma może być zakładana osobiście lub przy użyciu pełnomocnictwa W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą
Czas trwania: od 3 tygodni
Czas trwania: do 3 dni
Czas trwania: do 3 dni
Czas trwania: od 4 tygodni

Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w niektórych przypadkach mogą ją ponosić członkowie zarządu).

Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w niektórych przypadkach mogą ją ponosić członkowie zarządu).

Nieograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania, w tym majątek osobisty.

Przedsiębiorca zagraniczny odpowiada za zobowiązania oddziału całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem bez żadnych ograniczeń.

Usługi księgowe wynoszą około 170 EUR miesięcznie za przetworzenie do 25 dokumentów, plus dodatkowe 15 EUR miesięcznie za każdego pracownika. W przypadku większej liczby dokumentów, koszty wzrastają proporcjonalnie

Usługi księgowe wynoszą około 170 EUR miesięcznie za przetworzenie do 25 dokumentów, plus dodatkowe 15 EUR miesięcznie za każdego pracownika. W przypadku większej liczby dokumentów, koszty wzrastają proporcjonalnie

Dostępna jest uproszczona księgowość, więc nawet założyciel może nią zarządzać.

Oddział na Litwie musi prowadzić księgowość w języku litewskim. Ponadto zagraniczny przedsiębiorca, który działa jako oddział na Litwie, podlega opodatkowaniu na zasadzie kasowej i będzie miał ograniczone obowiązki podatkowe na Litwie

Nie ważne, jaką formę prawna preferujesz dla firmy cateringowej, jesteśmy tutaj, by skoncentrować się na niezbędnych procedurach, zaoszczędzić Twój czas i uniknąć zbędnych kosztów przy zakładaniu własnej działalności cateringowej na Litwie

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt założenia firmy cateringowej zależy od formy prawnej firmy, którą planujesz założyć. Poniżej znajdziesz przykładowe orientacyjne ceny. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Cena założenia firmy cateringowej na Litwie:

I . Założenie firmy cateringowej u notariusza

II. Założenie spółki cateringowej przez internet

III. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

IV. Otwieranie oddziału (zakładanie filii)

1820 EUR
od 1140 EUR
netto +21% VAT
1450 EUR
od 799 EUR
netto +21% VAT
750 EUR
od 290 EUR
netto +21% VAT
1710 EUR
od 1190 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: pełna rejestracja firmy ze wszystkimi podatkami. Nie wliczono: opłaty za adres rejestracyjny spółki, kosztów notarialnych, innych kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna rejestracja firmy online ze wszystkimi podatkami. Nie wliczono: opłaty za adres rejestracyjny spółki, innych kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna rejestracja ze wszystkimi podatkami. Nie wliczono: opłaty za adres rejestracyjny, kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna rejestracja oddziału. Nie wliczono: opłaty za rejestrację oddziału, innych kosztów doradztwa, kosztów tłumaczeń.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Ochrona Danych w Firmie Sprzątającej: Wymogi i Praktyki RODO na Litwie

Działającą firmę sprzątającą na Litwie wiążą przepisy RODO dotyczące ochrony danych osobowych. Właściciel takiej firmy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO, co obejmuje:

 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tak aby dane nie były ujawniane osobom nieuprawnionym.
 • Powołanie odpowiedzialnej osoby za ochronę danych osobowych, itp.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy pracownicy firmy sprzątającej mają dostęp do danych osobowych. Osoby wykonujące prace sprzątające nie mają uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Fakt, że mogą one przypadkowo mieć dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe, nie oznacza, że są one uprawnione do przetwarzania tych danych. Administrator danych powinien zapewnić, że system uniemożliwia takie przypadkowe dostępy. Dodatkowo zaleca się szkolenie pracowników sprzątających w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących ochrony danych

Opodatkowanie w firmach budowlanych na Litwie: Podatek VAT a Zwolnienie z Obowiązku VAT

Przedsiębiorstwo budowlane na Litwie może działać z podatkiem VAT lub bez niego. Jeśli roczne dochody przedsiębiorcy nie przekraczają:

 • 45 000 EUR w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • jeżeli osoba prawna nie zakupiła towarów o wartości przekraczającej 14 000 EUR w ciągu roku kalendarzowego,

może być zwolniona z obowiązku płacenia VAT. Jednak przekroczenie tych granic wymaga rejestracji jako płatnika VAT.

Rozpoczęcie działalności jako aktywny płatnik VAT może być korzystne dla osób, których wydatki na VAT są większe niż uzyskane przychody, zwłaszcza gdy:

 • Świadczone są usługi dla aktywnych płatników VAT.

Firma sprzątająca na Litwie a rachunek firmowy

Firma sprzątająca na Litwie musi posiadać rachunek firmowy. To nie tylko niezbędne dla rejestracji operacji biznesowych czy prowadzenia księgowości, ale także dla legalnego dokonywania transakcji finansowych i otrzymywania płatności za świadczone usługi. Rachunek ten umożliwia precyzyjne rejestrowanie przychodów i wydatków, co zapewnia klarowność w procesach finansowych.

Korzystając z rachunku biznesowego, masz możliwość rzetelnego i transparentnego rejestracji finansów, co ma znaczenie dla prowadzenia działalności, księgowości i deklaracji podatkowych. To gwarantuje przejrzystość oraz zgodność z prawem w obszarze finansów i podatków.

Warto podkreślić, że choć operacje gotówkowe są możliwe, to rachunek biznesowy jest kluczowy do dokonywania legalnych transakcji finansowych oraz dokumentowania przychodów i wydatków. To zapewnia bardziej wiarygodny system rejestracji finansów, zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi procesów finansowych.

Ostateczny wybór sposobu prowadzenia operacji finansowych zależy od Ciebie i potrzeb Twojej firmy. Rachunek biznesowy jest użytecznym narzędziem, które pomaga profesjonalnie i jasno zarządzać finansami.

Regulacje dotyczące płatności gotówkowych

Od 2022-11-01 obowiązuje AGPRĮ, który reguluje, że płatności, a także wszelkie inne transakcje związane z umowami, mogą być dokonywane w gotówce, jeśli nie przekraczają one 5000 euro lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Całkowita kwota operacji gotówkowych oraz innych płatności związanych z umowami nie może przekroczyć 5000 euro lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Ustawa ta zapewnia jasną kontrolę i dokumentację operacji finansowych, przestrzegając ustalonych limitów.

Czy lokal jest konieczny dla firmy cateringowej?

Otwierając firmę sprzątającą, nie jest konieczne posiadanie osobnego lokalu ani biura, aby rozpocząć działalność. To zapewnia większą elastyczność, umożliwiając rozpoczęcie działalności bez dużych początkowych nakładów finansowych na wynajem lub zakup nieruchomości. Firma sprzątająca może sprawnie działać z twojego własnego domu lub mieszkania.

Twoją siedzibą może być miejsce, w którym przechowujesz niezbędny sprzęt i masz odpowiednie warunki do organizacji pracy. Wiele nowo powstałych firm przechowuje swoje wyposażenie w swoich pomieszczeniach lub wynajmuje miejsce do przechowywania, gdzie przechowuje środki czystości, narzędzia i różnego rodzaju urządzenia.

Dodatkowo, nie jest konieczne posiadanie biura, ponieważ większość firm sprzątających pracuje bezpośrednio u klientów. Odwiedzasz ich biura, gdzie omawiasz umowy, przedstawiasz oferty, zawierasz umowy i świadczysz usługi sprzątania. To pozwala efektywnie zarządzać czasem, ponieważ główny proces pracy odbywa się bezpośrednio u klienta.

Wprowadzenie takiego modelu biznesowego wymaga odpowiedniej mobilności i wyposażenia, które można łatwo transportować i stosować w różnych miejscach. Planując działalność z domu lub innego pomieszczenia, ważne jest posiadanie zorganizowanej przestrzeni roboczej, która ułatwia wykonywanie operacji i świadczenie usług.

Kluczowa rola odpowiedniego wyposażenia dla firm sprzątających

Odpowiedni sprzęt jest kluczowym elementem działalności firmy sprzątającej. Po zakończeniu formalności związanych z uruchomieniem firmy, konieczne jest zapewnienie, że przedsiębiorstwo będzie wyposażone w odpowiednie narzędzia i sprzęt. Obejmuje to nie tylko różne środki czystości, ale także miotły, szczotki, ścierki i ewentualnie specjalistyczny sprzęt, takie jak odkurzacze czy różnego rodzaju maszyny do pielęgnacji. Jest to szczególnie istotne, jeśli planujesz od samego początku oferować usługi czyszczenia dużych powierzchni, takich jak centra handlowe, sale hotelowe czy podobne obiekty. Wybierz sprzęt dostosowany do zakresu działalności i specyfiki usług, aby efektywnie i jakościowo świadczyć usługi.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!