Założenie firmy transportowej na Litwie – długi i skomplikowany proces? Mit!

Od rejestracji firmy po uzyskanie licencji transportowych czy spedycyjnych, aż po pierwszy wyjazd ciężarówki – z AssistPRO wszystko to zrealizujesz:

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

Zanim założysz firmę transportową na Litwie, kluczowym krokiem jest zrozumienie, że usługi przewozu towarów są regulowanym obszarem działalności. Oznacza to konieczność przestrzegania określonych warunków i uzyskania odpowiednich pozwoleń czy licencji na wykonywanie tej działalności. W Unii Europejskiej nie ma ogólnego regulaminu dla spedytorów, a każde państwo członkowskie ustala własne wymagania w tej dziedzinie. W wielu krajach europejskich, w tym także na Litwie, prowadzenie działalności spedytorskiej nie wymaga posiadania żadnych licencji.

Założenie firmy transportowej na Litwie zazwyczaj odbywa się w dwóch etapach:

 1. Rejestracja firmy: Ten etap obejmuje rejestrację podmiotu prawnego, czyli samej firmy.
 2. Uzyskanie licencji na świadczenie usług transportowych: Aby świadczyć usługi transportowe, może być konieczne uzyskanie odpowiedniej licencji.

W tej branży działalność firmy można podzielić na dwie główne kategorie:

A. Działalność międzynarodowych przewozów własnym transportem

Licencja na międzynarodowe przewozy pozwala na prowadzenie międzynarodowych przewozów. Aby ją uzyskać, należy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy. Licencja ta jest ważna przez 10 lat, a proces jej uzyskania zazwyczaj trwa około 3-4 tygodni.

B. Działalność spedytorska

W przypadku prowadzenia działalności związanej z pośrednictwem w transporcie towarów (spedycja) na Litwie nie jest wymagana żadna licencja. Warto jednak uwzględnić możliwe ryzyka związane z prowadzeniem takiej działalności oraz odróżnić rodzaje działań: czy działa się jako spedytor, który ponosi jedynie odpowiedzialność za błędy pracowników organizujących przewóz, czy też jako spedytor, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki przewoźnika przed klientem. To określa reżim odpowiedzialności i ważne jest stosowanie obowiązujących międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu.

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet założenia firmy transportowej z licencją wspólnotową, który obejmuje:

 • Wybór formy prawnej firmy, zamówienie nazwy firmy i lokalizacji siedziby firmy na Litwie
 • Przygotowanie i podpisanie dokumentów założycielskich, otwarcie rachunku bankowego dla firmy, rejestracja firmy na Litwie
 • Zapewnienie wymogów dobrej reputacji
 • Wypełnienie wymogów dotyczących profesjonalnych kompetencji
 • Spełnienie kryteriów odpowiedniej sytuacji finansowej
 • Wybór firmy księgowej lub biura rachunkowego
 • Rejestracja pojazdu transportowego na Litwie lub organizacja umowy leasingu
 • Wypełnienie i przesłanie dokumentów licencyjnych do Litwy
 • Porady dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Możliwości założenia firmy transportowej na Litwie:

I. Założenie spółki transportowej u notariusza

+ międzynarodowa licencja transportowa

II. Założenie spółki transportowej przez internet

+ międzynarodowa licencja transportowa

III. Założenie spółki spedycyjnej online

Za pośrednictwem notariusza firma może być zakładana osobiście lub przy użyciu pełnomocnictwa W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą

Czas trwania: od 4 tygodni

Czas trwania: od 3 tygodni

Czas trwania: od 3 tygodni

Nieistotne, czy potrzebujesz licencji na lokalny transport czy też międzynarodowy transport poza granicami Litwy. Nasza firma pomoże Ci skupić się na istotnych procedurach, zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych kosztów przy zakładaniu własnego biznesu na Litwie

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt założenia firmy transportowej zależy od wybranej struktury prawnej, rodzaju licencji oraz posiadanych środków niezbędnych do uzyskania tych licencji (np. pojazdy, parking, certyfikaty). Poniżej znajdziesz przykładowe orientacyjne ceny. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Cena założenia firmy transportowej na Litwie:

I. Założenie spółki transportowej u notariusza

II. Założenie spółki transportowej przez internet

III. Założenie spółki spedycyjnej online

Za pośrednictwem notariusza firma może być zakładana osobiście lub przy użyciu pełnomocnictwa W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą
W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą
6450 EUR
od 4210 EUR
netto +21% VAT
4820 EUR
 od 2990 EUR
netto +21% VAT
3650 EUR
od 1890 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: pełne zakładanie firmy online z uwzględnieniem wszystkich opłat, organizacja i uzyskanie licencji transportowej, a także opłata za tę licencję w odpowiedniej instytucji.  Nie wliczone w cenę: opłata za rejestrację firmy, opłata za adres siedziby firmy, opłat notarialnych oraz dodatkowe koszty związane z uzyskaniem licencji, takie jak wynajem pojazdu czy zatrudnienie kierownika transportu z wymaganymi certyfikatami.

Wliczone w cenę: pełne zakładanie firmy online z uwzględnieniem wszystkich opłat, organizacja i uzyskanie licencji transportowej, a także opłata za tę licencję w odpowiedniej instytucji. Nie wliczone w cenę: opłata za rejestrację firmy, opłata za adres siedziby firmy oraz dodatkowe koszty związane z uzyskaniem licencji, takie jak wynajem pojazdu czy zatrudnienie kierownika transportu z wymaganymi certyfikatami.

Wliczone w cenę: pełne zakładanie firmy online z uwzględnieniem wszystkich opłat. Nie wliczone w cenę: opłata za rejestrację firmy, opłata za adres siedziby firmy.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Krok po kroku: Zakładanie Firmy Transportowej na Litwie

 1. Założenie Firmy na Litwie
  • Optymalny wybór: zarejestruj nową firmę zdalnie. Zdecyduj o rodzaju działalności.
 2. Finalizacja Procesu Zakładania Firmy
  • Załóż konto bankowe na Litwie, znajdź firmę księgową i uzyskaj numer VAT.
 3. Rozpoczęcie Procesu Uzyskania Licencji Transportowej
  • Niezbędne: posiadanie zarejestrowanego samochodu ciężarowego na Litwie, wymóg do uzyskania licencji transportowej. Rozważ wynajem pojazdu ze względu na 4-5 tygodniowy okres oczekiwania na licencję.
 4. Uzyskanie Licencji Transportowej
  • Kluczowe warunki: zatrudnienie kwalifikowanego kierownika transportu z odpowiednimi kwalifikacjami, zezwolenia na parkowanie, oraz wsparcie finansowe.
 5. Zatrudnianie Kierowców na Litwie
  • Legalizacja kierowców spoza UE wymaga czasu, najlepiej zainicjować równolegle z uzyskiwaniem licencji. Kierowcy spoza UE potrzebują zezwoleń pracy i badań medycznych.
 6. Rozpoczęcie Działalności Transportowej
  • Pomimo posiadania licencji, personelu i pojazdów, uwaga na detale jest kluczowa. Unikaj błędów w śledzeniu czasu, ograniczeń wagowych, zgodności podatkowej, itp. Ubezpieczenie jest niezbędne do rekompensaty strat lub błędów.

Wymagania dotyczące transportowej licencji na Litwie:

1. Dostosowane Lokale
Przedstawienie dowodów posiadania odpowiednich lokali przez firmę ma na celu zapobieganie fikcyjnym podmiotom i zapewnienie regulowanego prowadzenia biznesu. Lokale muszą umożliwiać dostęp do kluczowych dokumentów. Wymagane jest przechowywanie tych dokumentów w formie elektronicznej lub innej.

2. Kompetencje Zawodowe
Firmy transportowe muszą zapewnić, aby przynajmniej jedna osoba w firmie posiadała niezbędną wiedzę do zarządzania komercyjnym transportem drogowym. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska tej osoby organom regulacyjnym.

3. Stan Finansowy
Transportowe Licencje na Litwie są wydawane wyłącznie dla płynnych finansowo firm, które mogą udokumentować określoną sumę kapitału. Wymagana kwota zależy od liczby pojazdów używanych przez firmę:

  • 9000 EUR za pierwszy używany pojazd
  • 5000 EUR za każdy kolejny używany pojazd o maksymalnej masie przekraczającej 3,5 tony
  • 900 EUR za każdy kolejny używany pojazd o masie przekraczającej 2,5 tony, ale nie przekraczającej 3,5 tony

4. Dobra Reputacja
Firma musi dostarczyć dowód dobrej reputacji. Dowody te należy przedstawić lokalnym organom nadzorczym i dotyczą zarówno właściciela firmy, jak i kierownika transportu, jeśli nie są to te same osoby.

Dokumenty potwierdzające dobrą reputację mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak Federalny Centralny Rejestr Karny, Centralny Rejestr Handlowy czy Rejestr Umiejętności Kierowców. Organizacje mogą także żądać informacji z dodatkowych niemieckich i unijnych rejestrów.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego: Lietuvos transporto saugos administracija
Adres: ul. Svitrigailos 42, Wilno, Litwa

Zasady Ogólne Przewoźników i Spedytorów Litwy (LEBES 2015)

Zasady Ogólne Przewoźników i Spedytorów Litwy (LEBES 2015) zostały zatwierdzone przez Litewską Krajową Asocjację Przewoźników i Logistyki LINEKA, regulują prawa i obowiązki spedytorów oraz klientów w transporcie zgodnie z konwencjami prawa transportowego, takimi jak CIM, SMGS, CMR, Zasady Hagge-Visby, Zasady Hamburskie i Konwencja Wiedeńska. Obowiązują członków LINEKA i osoby, które dobrowolnie zdecydują się na ich przestrzeganie.

GENERAL CONDITIONS OF THE LITHUANIAN NATIONAL ASSOCIATION OF FORWARDERS AND LOGISTICS

Sprawdzenie, czy przewoźnik ma licencję transportową na Litwie, można dokonać przez stronę internetową Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportowego (LTSA). Kliknij tutaj Poprzez podanie nazwy przewoźnika lub numeru licencji uzyskasz informacje o przyznanej przez tę instytucję licencji. To bardziej wiarygodne i oficjalne źródło informacji bezpośrednio od właściwego organu.

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!