Założenie firmy budowlanej na Litwie – długi i skomplikowany proces? Mit!

Od rejestracji firmy po wybór odpowiedniego sprzętu budowlanego – z AssistPRO wszystko to zrealizujesz:

 • Szybko
 • W konkurencyjnej cenie
 • Bez zbędnej biurokracji
 • Z profesjonalnym doradztwem

Przed założeniem firmy budowlanej na Litwie warto wiedzieć, że zarządzanie tego rodzaju przedsiębiorstwem wymaga doświadczenia i świadomości związanych z ryzykiem w branży budowlanej. Rejestracja firmy jest niezbędna, a można to zrobić na różne sposoby, wybierając spółkę jednoosobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub otwierając filię.

Praca w sektorze budowlanym jest związana z ryzykiem, dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia zarówno dla siebie, jak i pracowników, aby uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie zasad. Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej formy biznesowej ma wpływ na odpowiedzialność właściciela oraz kwestie podatkowe.

Założenie firmy budowlanej na Litwie nie wymaga specjalnych licencji ani uprawnień. Jedynie specjalistyczne funkcje, takie jak projektowanie czy ekspertyza budowlana, mogą wymagać określonych licencji. Ubezpieczenie firmy i sprzętu jest także ważne, ponieważ umowy w branży budowlanej często przewidują kary za opóźnienia lub niewłaściwe wykonanie prac

AssistPRO oferuje kompleksowy pakiet założenia firmy budowlanej, który obejmuje:

 • Wybór formy prawnej firmy, zamówienie nazwy firmy i lokalizacji siedziby firmy na Litwie
 • Przygotowanie i podpisanie dokumentów założycielskich, otwarcie rachunku bankowego dla firmy, rejestracja firmy na Litwie
 • Wybór firmy księgowej lub biura rachunkowego
 • Porady dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Możliwości założenia firmy budowlanej na Litwie:

I. Założenie spółki budowlanej u notariusza

II. Założenie spółki budowlanej przez internet

III. Otwieranie oddziału (zakładanie filii)

Za pośrednictwem notariusza firma może być zakładana osobiście lub przy użyciu pełnomocnictwa W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą

Czas trwania: od 3 tygodni

Czas trwania: od 3 dni

Czas trwania: od 4 tygodni

Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w niektórych przypadkach mogą ją ponosić członkowie zarządu).

Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w niektórych przypadkach mogą ją ponosić członkowie zarządu).

Przedsiębiorca zagraniczny odpowiada za zobowiązania oddziału całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem bez żadnych ograniczeń.

Usługi księgowe wynoszą około 170 EUR miesięcznie za przetworzenie do 25 dokumentów, plus dodatkowe 15 EUR miesięcznie za każdego pracownika. W przypadku większej liczby dokumentów, koszty wzrastają proporcjonalnie

Usługi księgowe wynoszą około 170 EUR miesięcznie za przetworzenie do 25 dokumentów, plus dodatkowe 15 EUR miesięcznie za każdego pracownika. W przypadku większej liczby dokumentów, koszty wzrastają proporcjonalnie

Oddział na Litwie musi prowadzić księgowość w języku litewskim. Ponadto zagraniczny przedsiębiorca, który działa jako oddział na Litwie, podlega opodatkowaniu na zasadzie kasowej i będzie miał ograniczone obowiązki podatkowe na Litwie

Nie ważne, jaką formę prawna preferujesz dla firmy budowlanej, jesteśmy tutaj, by skoncentrować się na niezbędnych procedurach, zaoszczędzić Twój czas i uniknąć zbędnych kosztów przy zakładaniu własnej działalności budowlanej na Litwie

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Koszt założenia firmy budowlanej zależy od formy prawnej firmy, którą planujesz założyć. Poniżej znajdziesz przykładowe orientacyjne ceny. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Cena założenia firmy budowlanej na Litwie:

I. Założenie spółki budowlanej u notariusza

II. Założenie spółki budowlanej przez internet

III. Otwieranie oddziału (zakładanie filii)

Za pośrednictwem notariusza firma może być zakładana osobiście lub przy użyciu pełnomocnictwa W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą
W trybie elektronicznym, nie wymagane jest osobiste uczestnictwo za granicą
1820 EUR
od 1140 EUR
netto +21% VAT
1450 EUR
 od 799 EUR
netto +21% VAT
1710 EUR
od 1199 EUR
netto +21% VAT

Wliczone w cenę: pełna rejestracja firmy ze wszystkimi podatkami. Nie wliczono: opłaty za adres rejestracyjny spółki, kosztów notarialnych, innych kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna rejestracja firmy online ze wszystkimi podatkami. Nie wliczono: opłaty za adres rejestracyjny spółki, kosztów notarialnych, innych kosztów doradztwa.

Wliczone w cenę: pełna rejestracja oddziału. Nie wliczono: opłaty za rejestrację oddziału, innych kosztów doradztwa, kosztów tłumaczeń.

*Opłaty i ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian zagranicznych cen, zmian kursów walutowych, decyzji firmy AssistPRO, a także zmian krajowych lub międzynarodowych podatków i opłat. Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt!

Ochrona danych osobowych w firmach budowlanych na Litwie: Kluczowe zasady i ich znaczenie

W kontekście działalności budowlanej na Litwie, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest niezwykle istotne. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, firmy budowlane na Litwie są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, które często kształtują się zgodnie z unijnymi regulacjami o ochronie danych.

Firmy, które przetwarzają dane osobowe, muszą podlegać wymogom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej.

To obejmuje:

 1. Politykę ochrony danych: Każda firma powinna mieć jasną politykę dotyczącą zbierania, przetwarzania i przechowywania danych, a także poinformować osoby, których dane są przetwarzane, o tym procesie.
 2. Zasadę legalności: Przetwarzanie danych musi odbywać się na legalnym gruncie, a osoby, których dane są przetwarzane, powinny być informowane o sposobie ich wykorzystania.
 3. Bezpieczeństwo danych: Firma ma obowiązek zapewnić, że dane osobowe są bezpieczne, chronione przed nielegalnym lub nieodpowiednim przetwarzaniem, utratą lub wyciekiem.
 4. Prawa osób: Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo uzyskać informacje na temat swoich danych, złożyć wniosek o ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.

Ważne jest dokładne zbadanie i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, aby zapewnić, że firma spełnia wszystkie wymagania i odpowiedzialnie chroni dane osobowe

Opodatkowanie w firmach budowlanych na Litwie: Podatek VAT a Zwolnienie z Obowiązku VAT

Przedsiębiorstwo budowlane na Litwie może działać z podatkiem VAT lub bez niego. Jeśli roczne dochody przedsiębiorcy nie przekraczają:

 • 45 000 EUR w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • jeżeli osoba prawna nie zakupiła towarów o wartości przekraczającej 14 000 EUR w ciągu roku kalendarzowego,

może być zwolniona z obowiązku płacenia VAT. Jednak przekroczenie tych granic wymaga rejestracji jako płatnika VAT.

Rozpoczęcie działalności jako aktywny płatnik VAT może być korzystne dla osób, których wydatki na VAT są większe niż uzyskane przychody, zwłaszcza gdy:

 • Świadczone są usługi dla aktywnych płatników VAT.
 • Stosowany jest niższy niż 21% podatek VAT (na przykład 9% stawka dla części budynków włączonych w program budownictwa społecznego lub dla prac budowlanych, modernizacyjnych, renowacyjnych).

Kas fiskalna w firmie budowlanej na Litwie: Wymogi i Wyjątki

Zgodnie z litewskim prawem podatkowym, kas fiskalnych nie wymaga się od firm budowlanych świadczących usługi budowlane. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw handlowych, które są zobowiązane do korzystania z kas fiskalnych podczas sprzedaży towarów konsumentom indywidualnym, usługi budowlane nie podlegają rejestracji za pomocą tych urządzeń. Dlatego firmy budowlane nie są zobowiązane do posiadania kas fiskalnych w celu rejestracji transakcji związanych z usługami budowlanymi.

Odpowiednie wyposażenie dla firmy budowlanej

Po zakończeniu wszelkich formalności związanych ze założeniem firmy budowlanej, konieczne jest skoncentrowanie się na odpowiednim sprzęcie i technologii budowlanej. Może być potrzebny koparka, dźwig, manipulator, ładowarka, młoty, wiertarki, mieszalniki do zaprawy lub betonu, oraz wiele innych urządzeń. Często potrzebne jest również odpowiednie ciężarówki lub inne środki transportu. Jednak nie każdy początkujący przedsiębiorca może sobie pozwolić na sfinansowanie sprzętu budowlanego. W takim przypadku istnieje możliwość wynajmu lub skorzystania z leasingu lub kredytu

Jeśli masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z nami.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!